Maak het verschil.

Mozaïek Praatcafe Dementie Druivenstreek wil mantelzorgers, families, alle geïnteresseerden, soms personen met dementie zelf samenbrengen. Wij willen zoveel mogelijk informatie opzoeken en verspreiden om dementie bespreekbaar te maken.

Ons doel

Mozaïek is een feitelijke vereniging. Zij wil dementie bespreekbaar maken in de druivenstreek en mee bouwen aan een dementievriendelijke samenleving.

In Vlaanderen lijden meer dan 130 000 mensen aan dementie. Onder de verschillende vormen komt de ziekte van Alzheimer het meeste voor (70%). Jongdementie is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65 jaar. De problematiek en benadering van deze groep is zeer specifiek.

Verwacht wordt dat door de vergrijzing het aantal personen met dementie tegen 2060 verdubbeld zal zijn. 70% van de personen met dementie wonen thuis, verzorgd door naaste familie en/of omgeving.
Bron: www.dementie.be

Stuurgroep Mozaïek

 • Voorzitter Greet Debrouwer:
  0474/92.89.51
 • Lea Debrouwer:
  0472/84.13.78
 • Martine Evers:
  0499/62.94.17
 • Marian Sips:
  0479/69.63.49
 • Els Kunnen:
  0470/68.48.03
 • Jo Secq:
  0494/53.37.33

OCMW Leden

 • Tervuren: Wiljan Simons 02/229.52.22
 • Hoeilaart: Leen Vanherberghen 02/657.02.78
 • Overijse: Joke Vandenschrick 02/686.06.81

"Samen praten over Dementie - Alzheimer."

Onze Geschiedenis

In een zoektocht naar informatie werd in 2012 in onze gemeente de film “Verdwaald in het geheugenpaleis”, gevolgd door een debat, onder grote belangstelling vertoond. De gedachte aan praatcafé’s, zoals die op andere plaatsen in Vlaanderen reeds bestonden, werd daarbij reëel. Want het is niet evident om problemen die dementie met zich meebrengt in een relatie, een gezin, in familie en omgeving bespreekbaar te maken.

Het enthousiasme van de initiatiefnemer, Lisette Maes samen met dat van de vrijwilligers van het eerste uur Chris Coppin, Lea Debrouwer, Martine Evers en Magda Van Zande, was er meteen om Mozaïek op te starten, aanvankelijk in Overijse en Hoeilaart, daarna ook in Tervuren, de druivenstreek dus.

Praatcafé’s worden sinds 2013 jaarlijks georganiseerd. Het zijn bijeenkomsten voor mantelzorgers, families, geïnteresseerden, soms personen met dementie zelf, waarbij verschillende thema’s aan bod komen. Daarnaast zijn er ook evenementen op initiatief van Mozaïek, of in samenwerking met verschillende partners.

Activiteiten

Steunen

Doorheen het jaar organiseren wij verschillende activiteiten rond het thema Dementie en Alzheimer. Bekijk hier onze kalender en kom naar één van onze activiteiten.

U kan ons altijd steunen door een financiële gift te doen. Dat gebruiken wij bijvoorbeeld om extra reclame te maken voor onze activiteiten.