Thuis zorgen voor iemand met dementie – Hilde Weckhuysen

Thuis zorgen voor iemand met dementie – Hilde Weckhuysen

Zorgen voor een persoon met dementie is vaak een langdurig en intensief gebeuren.
De mantelzorger spendeert daar vele uren aan en dit vaak ten koste van andere
activiteiten. Hierdoor hebben mantelzorgers minder tijd voor zichzelf of voor sociale
contacten. Bovendien kan thuis zorgen voor een persoon met dementie gepaard
gaan met gevoelens van onzekerheid en bezorgdheid over die persoon. Hoe gaat de
ziekte evolueren? Is hij nog gelukkig? Er zijn ook praktische bedenkingen. Hoe
organiseer ik de thuiszorg? Zal ik het wel aankunnen? De constante druk kan leiden
tot emotionele uitputting en fysieke overbelasting. Uiteraard ervaren mantelzorgers
ook vreugde en voldoening in het kunnen zorgen voor een geliefde of naaste.


Hilde Weckhuysen, stafmedewerker bij Ons Zorgnetwerk, is onze gast deskundige.
Na haar deskundige uitleg volgt een gedachtewisseling met het publiek.


Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. De ongedwongen sfeer
moedigt deelnemers aan hun problemen in de openheid te brengen. Gewoon
luisteren kan echter ook. Het praatcafé is vrij en gratis toegankelijk voor alle
familieleden en geïnteresseerden.

Vooraf inschrijven bij Michiel Langbeen, referentiepersoon dementie michiel.langbeen@ocmw.Overijse.be tel. 0490/64.63.79

Date

01 feb 2022
Expired!

Time

20:00

Locatie

Online

Comments are closed.