Lezing Euthanasie en levenseindebeslissingen – Chris Gastmans

Lezing Euthanasie en levenseindebeslissingen – Chris Gastmans

De laatste jaren is er een toegenomen aandacht voor euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde. Er is zowel binnen de bredere maatschappij als in de zorgsector meer en meer aandacht voor thema’s zoals inspraak, autonomie en persoonlijke waarden zoals levenskwaliteit, levensduur, comfort,…. Bijgevolg wordt er meer dan vroeger nagedacht over hoe we onze laatste jaren, maanden, dagen,… willen vormgeven. Een van de afwegingen die worden gemaakt is het evenwicht tussen de groeiende medische behandelmogelijkheden en hoe deze al dan niet in overeenstemming zijn met de persoonlijke levensdoelen. Gezien de vele begrijpelijke vragen die leven onder bewoners, familie en personeel, nodigen we alle geïnteresseerden graag uit voor een interessante infoavond.

Samen met Mozaïek Druivenstreek zijn we blij prof. Chris Gastmans als spreker te kunnen uitnodigen. Chris Gastmans is naast professor aan de KU Leuven ook ethisch adviseur van Zorgnet Vlaanderen en lid van verschillende commissies Medische Ethiek, met expertise rond ethiek in de zorg voor ouderen.

Deze infoavond is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Graag uw aanwezigheid bevestigen via mail (michiel.langbeen@ocmw.overijse.be).

Date

31 mei 2022
Expired!

Time

20:00

Locatie

WZC Mariëndal in Overijse
J.B. Dekeyserstraat 70, 3090 Overijse

Comments are closed.